VÝZVA na nahlásenie údajov o chove ošípaných v obci Kamenica nad Hronom

Na základe požiadaviek Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky prosíme všetkých chovateľov ošípaných v obci Kamenica nad Hronom, aby

 

najneskôr do 30. mája 2018 (streda)

 

nahlásili svoje meno, adresu, počet chovaných ošípaných a počet prasníc.

Požadované údaje môžete nahlásiť:

osobne na Obecnom úrade v Kamenici nad Hronom, alebo

e-mailom na adresu aniko.kalmanova@kamenicanadhronom.sk, alebo

na telefónnom čísle 036/7588102.

 

Súpis chovateľov ošípaných sa uskutočňuje z dôvodu nepriaznivej nákazovej situácie s výskytom afrického moru ošípaných v susedných štátoch.

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu!

 

Obecný úrad Kamenica nad Hronom