Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja - obvod Štúrovo

Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja - obvod Štúrovo