Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia a delegovaní člena a náhradníka do okrskovej

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia a delegovaní člena a náhradníka do okrskovej