Kamenica Nad Hronom

Kamenica nad Hronom leží na ľavom brehu rieky Hron pri jej ústí. Má 1391 obyvateľov, z ktorých 1133 je maďarskej a 236 slovenskej národnosti. Väčšina obyvateľstva obce je katolíckeho vierovyznania.


K obci patrí aj časť rekreačnej oblasti Kováčov, kde sa nachádza ústav sociálnej starostlivosti s 230 lôžkami.

Severovýchodne od obce sa tiahne pohorie Burda. Roku 1966 časť pohoria na 364 ha vyhlásili za prírodnú rezerváciu s názvom Kováčovské kopce – juh. Milovníkov prírody priťahuje so svojím výnimočným rastlinným a živočíšnym svetom. Z chránených živočíchov je najvzácnejšia krátkonôžka štíhla. Najviac je rozšírený na severe rezervácie. Je to najmenší plaz, veľmi zriedka dosiahne dĺžku 100 mm.

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia a delegovaní člena a náhradníka do okrskovej

Zobraziť 

SPOLOĆNÁ ÚRADOVŃA Stavebnej agendy a ŽP:

  Sv. Štefana č. 79, 4. posch. 943 01 Štúrovo

  0911 268 834

Ing. Brigita Krakovská

Dôležité dokumenty

Všetky informácie verejnoprospešného charakteru sú dostupné na jednom mieste, tu

Novinky

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia a delegovaní člena a náhradníka do okrskovej

VI. Dolnohorské OTVORENÉ PIVNICE

Deň pre Dunaj

Vážení občania !

 

Samospráva obce Kamenica nad Hronom dňa 24.6.2017 organizuje na základe výzvy ministra životného prostredia ,,DEŇ PRE DUNAJ“ , ktorú inicioval minister životného prostredia pán László Sólymos , ktorý sa na nej osobne zúčastní.

 

Jedná sa o vyčistenie brehu Dunaja v katastri našej obce smerom na Chľabu od nečistôt a smetia. Prosíme občanov, najmä mládež, ktorým záleží na životnom prostredí, aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili. Zraz bude dňa 24.6.2017  o 8:00 hodine pred obecným úradom. Budú pridelené pracovné rukavice, vrecia na odpad a minerálna voda.

 

Ďakujeme, že Vám nie je ľahostajné a zálež


 Všetky novinky