Kamenica Nad Hronom

Kamenica nad Hronom leží na ľavom brehu rieky Hron pri jej ústí. Má 1391 obyvateľov, z ktorých 1133 je maďarskej a 236 slovenskej národnosti. Väčšina obyvateľstva obce je katolíckeho vierovyznania.


K obci patrí aj časť rekreačnej oblasti Kováčov, kde sa nachádza ústav sociálnej starostlivosti s 230 lôžkami.

Severovýchodne od obce sa tiahne pohorie Burda. Roku 1966 časť pohoria na 364 ha vyhlásili za prírodnú rezerváciu s názvom Kováčovské kopce – juh. Milovníkov prírody priťahuje so svojím výnimočným rastlinným a živočíšnym svetom. Z chránených živočíchov je najvzácnejšia krátkonôžka štíhla. Najviac je rozšírený na severe rezervácie. Je to najmenší plaz, veľmi zriedka dosiahne dĺžku 100 mm.


Dôležité dokumenty

Všetky informácie verejnoprospešného charakteru sú dostupné na jednom mieste, tu

Novinky

zasadnutie Obecného zastupiteľstva október

Starosta obce srdečne pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 19. októbra 2016 t.j. v stredu so začiatkom o 18.00 hod. na Obecnom úrade.

OZNÁMENIE - ÉRTESÍTÉS

POZVÁNKA

POZVÁNKA


 Všetky novinky