Kamenica Nad Hronom

Kamenica nad Hronom leží na ľavom brehu rieky Hron pri jej ústí. Má 1391 obyvateľov, z ktorých 1133 je maďarskej a 236 slovenskej národnosti. Väčšina obyvateľstva obce je katolíckeho vierovyznania.


K obci patrí aj časť rekreačnej oblasti Kováčov, kde sa nachádza ústav sociálnej starostlivosti s 230 lôžkami.

Severovýchodne od obce sa tiahne pohorie Burda. Roku 1966 časť pohoria na 364 ha vyhlásili za prírodnú rezerváciu s názvom Kováčovské kopce – juh. Milovníkov prírody priťahuje so svojím výnimočným rastlinným a živočíšnym svetom. Z chránených živočíchov je najvzácnejšia krátkonôžka štíhla. Najviac je rozšírený na severe rezervácie. Je to najmenší plaz, veľmi zriedka dosiahne dĺžku 100 mm.

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia a delegovaní člena a náhradníka do okrskovej

Zobraziť 

SPOLOĆNÁ ÚRADOVŃA Stavebnej agendy a ŽP:

  Sv. Štefana č. 79, 4. posch. 943 01 Štúrovo

  0911 268 834

Ing. Brigita Krakovská

Dôležité dokumenty

Všetky informácie verejnoprospešného charakteru sú dostupné na jednom mieste, tu

Novinky

VÝZVA na nahlásenie údajov o chove ošípaných v obci Kamenica nad Hronom

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

MIKULÁŠ 2017


 Všetky novinky